خرداد ۱, ۱۳۹۶

کنترل احساس افسردگی بعد از سرطان

داشتن احساس افسردگی و نیز درخواست کمک برای کنترل این احساس به معنای ضعف نیست. پس سعی نکنید که ساعات زیادی را صرف آزار دادن خودتان […]