پنج شنبه, دی ۲۷, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۶ مرداد ۲۵

آرشیو روزانه: مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

ایثاری نجات بخش

کمیل نظافتی طلبه جوانی است که کلیه‌اش را به یک کودک محتاج پیوند اهدا کرده و حتی هزینه جراحی را هم با فروش اتومبیل...

انتخاب سردبیر