مرداد ۲۵, ۱۳۹۶

ایثاری نجات بخش

کمیل نظافتی طلبه جوانی است که کلیه‌اش را به یک کودک محتاج پیوند اهدا کرده و حتی هزینه جراحی را هم با فروش اتومبیل خود تامین […]