مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

امکانات انجام دیالیز در حج مهیاست

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با مسئولان وزارت بهداشت عریستان سعودی،خدمات دیالیز زائران ایرانی در زمان مقرر در بیمارستان های سعودی ارائه می شود. […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

جاش برولین و کمک به بیماران پروانه‌ای

جاش برولین بازیگر معروف این روزهای خود را به جمع¬آوری کمک برای بیماران EB )بیماران پروانه¬ای) می‌گذراند. بازیگر مطرح و ستاره فیلم¬های «انتقام¬جویان: جنگ ابدیت» و […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

پیش بینی نتیجه ی پیوند کلیه با استفاده از هوش مصنوعی

پیوند عضو مثل یک بازی است که شانس، نقش مهمی را در آن ایفا می کند. احتمال موفقیت پیوند عضو به عوامل بسیاری بستگی دارد که […]
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

بهره گیری از هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در مورد رد یا قبول عضو اهدایی

هوش مصنوعی می تواند در تصمیم گیری بیماران موثر باشد. عوامل فراوانی بر نتیجه ی پیوند عضو تاثیر دارند که نمی توان با آنالیز آماری استاندارد […]