صفحه‌اصلی اخبار داستان یاوران بنیاد (۵)

داستان یاوران بنیاد (۵)

0
0
اشتراک‌گذاری

آقای زیارتی یکی از فعالان حوزه تولید وپخش ورقه‌های گالوانیزه است ویکی از یاوران بنیاد در چندسال اخیر بوده است. آقای زیارتی در گفتگو با خبرنگار خاص پرس گفت :« من از طریق فولاد مبارکه اصفهان با بنیاد امور بیماریهای خاص آشنا شدم، در واقع بنیاد بیماریهای خاص نیاز به ورق های گالوانیزه داشت وما به صورت رایگان ۲۰۰ تن ورقه های گالوانیزه که چندسال پیش معادل کیلویی ۴ هزارتومان ارزش داشت را در اختیار بنیاد بیماریهای خاص قرار دادیم.»
آقای زیارتی اگرچه تاکید دارد که ازگفتن انجام کارهای خیر در زندگیش اکراه دارد اما می‌گوید:« این روزها مردم کمتر به خیریه ها کمکی می‌کنند، بخشی از این شاید ناشی از این است که خروجی مشهودی را نمی‌یینند ولی مطمئن باشید قدم گذاشتن در کارهای خیربا برکات بسیاری در زندگی همراه است.»

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.