صفحه‌اصلی اخبار تأمین دستگاه‌های شتاب‌دهنده خطی

تأمین دستگاه‌های شتاب‌دهنده خطی

3
2
اشتراک‌گذاری

بنیاد امور بیماری‌های خاص در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای تأمین نماید.
الف-تامین و خرید ۴ دستگاه شتاب‌دهنده خطی یا ملحقات مربوطه
ب- مدت اجرا: یک سال هجری شمسی
ج- محل پروژه: مراکزی که بنیاد تعیین می‌کند.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ ۰/۰/۶۰۰/۶ شش میلیاردو ششصد میلیون ریال
ه- حداقل شرایط متقاضی :
۱- اشخاص حقوقی
۲- نمایندگی رسمی کمپانی سازنده با تائید وزارت بهداشت و درمان
۳- سوابق کاری مرتبط با موضوع فراخوان
۴- فهرست کارکنان و تجهیزات
اشخاص حقوقی واجد شرایط می‌تواند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخهشت/۷/۱۳۹۶تا پایان اداری روز شنبه مورخ۱۵/۷/۹۶ پس از واریز مبلغ ۰/۰/۵۰۰۰۰۰۰ ریال (۵۰۰۰۰۰۰ ریال)به‌حساب بانک پاسارگاد شماره‌حساب ۲۰۶۸۱۰۹۸۸۹۸۱ شعبه زرتشت بنام بنیاد امور بیماری‌های خاص و ارائه اصل فیش بانکی و معرفی‌نامه ( مشخص بودن نام کامل شرکت ، نام مدیرعامل، شماره تلفن ، دورنگار ، آدرس شرکت) به نشانی : تهران – بزرگراه صدر-غرب به شرق-خروجی بلوار کاوه شمال- خیابان بهار جنوبی –نبش کوچه سعید شرقی – پلاک ۲ بنیاد امور بیماری‌های خاص مراجعه نماید.
پیشنهاد خود را تا ۲۵/۷/۹۶ به دبیرخانه بنیاد تحویل داده و رسید دریافت نمایید.
مدت اعتبار پیشنهاد ۶۰ روز از زمان تحویل هست و برای ۱ دوره قابل تمدید است.
متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد امور بیماری‌های خاص به نشانی آدرس سایت: www.cffsd.org مراجعه نمایند . در صورت لزوم می‌توانید با شماره تماس ۲۲۷۸۳۴۶۵ داخلی ۳۰۵ آقای زمانی تماس حاصل فرمانید.
اطلاعات تکمیلی حداکثر ظرف ۱ روز کاری پس از انتشار این آگهی در پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد امور بیماری‌های خاص قرار خواهد شد . این بنیاد در رد یا قبول ۱ یا تمامی پیشنهاد‌ها ارسالی آزاد خواهد بود و به پیشنهاد‌ها فاقد سپرده، ناقص و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2 نظر

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.