مهر ۱۷, ۱۳۹۶

آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمانده صلح بود

  ?فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و رئیس بنیاد امور بیماریهای خاص در همایش ملی آیت الله رفسنجانی وهشت سال دفاع مقدس با اشاره به صحبت […]