یکشنبه, مهر ۲۹, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۶ مهر ۲۳

آرشیو روزانه: مهر ۲۳, ۱۳۹۶

نقش آلودگی هوا بر بیماری مزمن کلیه

آلودگی هوا می تواند باعث بیماری مزمن کلیه (CKD) و بیماری انتهایی کلیه (ESRD) شود بر اساس نتایج مطالعه ی منتشر شده در مجله ی...

هدفمندی، خستگی شناختی بیماران مبتلا بهMS را کاهش می دهد

  مطالعات نشان می دهد، رفتار درمانی متمرکز بر دستیابی به هدف می تواند خستگی شناختی را در افراد مبتلا به MS کاهش دهد. خستگی از...

انتخاب سردبیر