صفحه‌اصلی روانشناسی ویژگی های یک پزشک مطلوب

ویژگی های یک پزشک مطلوب

1
0
اشتراک‌گذاری

ویلیام آسلر،پدر پزشکی مدرن، موارد زیر را به عنوان ویژگی‌های مطلوب یک پزشک بیان داشته :
?ـ خونسردی
?ـ حضور ذهن
?ـ قضاوت صریح
?ـ توانایی بیش ازحد
?ـ تحمل ناکامی
?ـ صبر نامحدود
?ـ عطوفت، مهربانی به دیگران
?ـ جستجوی حقیقت مطلق
?ـ آرامش دائمی
?ـ شجاعت
?ـ پشتکار
?ـ آرمان گرایی
?ـ خویشتن داری

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.