یکشنبه, مهر ۲۹, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۶ مهر ۲۷

آرشیو روزانه: مهر ۲۷, ۱۳۹۶

قانون بیماری خاص فقط در ایران وجود دارد و متفاوت از بیماری های نادر...

بیماری های نادر به بیماری هایی اشاره دارد که درصد کمی از جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب اختلال های ژنتیکی جزو...

انتخاب سردبیر