صفحه‌اصلی زندگی سالم سرطان خانوادگی

سرطان خانوادگی

0
0
اشتراک‌گذاری

ابتلا به سرطان ارثی نیست بلکه خانوادگی است

اصطلاح “ارثی بودن” از نظر پزشکی به مواردی گفته می شود که تعدادی از فرزندان شخص بیمار، به آن مرض دچار شوند؛ که بر حسب وجود ژن غالب در والدین میتواند نصف فرزندان مبتلا شده و یک چهارم سالم و یک چهارم حامل ژن معیوب شوند.

در سرطان ها چنین وضعی “کمیاب” است و حداکثر، کمتر از ۱۰% موارد، سرطان ها ارثی هستند!

بطور کلی هر وقت شخصی بخواهد به هر مرضی مبتلا شود، از جمله سرطان، در سلول های وی تغییراتی پیدا می شود و در ژن های مختص آن مرض هم تغییراتی پیش میاید.

لذا اگر چه سرطان را ارثی و ژنتیک نمیدانیم اما بهر حال، سرطان با تغییرات ژنتیکی پیدا می شود.

شما عزیزان، گاهی یک یا چند نوع از سرطانی را در یک خانواده بیشتر مشاهده می کنید و به این جهت است که مردم تصور میفرمایند سرطان ارثی است؛ اما چنین نیست؛این موارد فامیلی و یا خانوادگی خوانده میشوند.

بطور کلی در چنین خانواده هایی احتمال بروز سرطان، بیشتر از مردم عادی و در بعضی از سرطان ها حداکثر تا چهار برابر است. اما ارثی مطابق تعریفی که در ابتدا گفته شد، نمیباشد.

برای این اتفاق دلایلی وجود دارد؛ مثلا این خانواده رفتار و عادات مشترکی دارند؛ غذا های مشابهی مصرف میکنند؛ خلقیات روانی و معنوی مشابهی دارند و … این ها عوامل اصلی بروز خطر در آن خانواده هستند.

یعنی عادات و رفتار ما نه تنها برای خودمان مسئولیت دارد، بلکه برای نسل ما نیز می تواند خطرآفرین باشد.

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.