صفحه‌اصلی داروها و مکمل ها دفاع از سیاست برند ژنریک و حمایت از خروج OTCها از پوشش...

دفاع از سیاست برند ژنریک و حمایت از خروج OTCها از پوشش بیمه

1
0
اشتراک‌گذاری

 

غلامرضا اصغری رئیس سازمان غذا و دارو:

تصمیم خروج داروهای OTC از پوشش بیمه‌ای از نظر ما درست است زیرا باعث منطقی شدن مصرف دارو در کشور می‌شود.

ما از این تصمیم حمایت می‌کنیم مشروط بر اینکه هزینه‌ای که سازمان‌های بیمه‌گر از این محل ذخیره می‌کنند برای داروهای اساسی مانند داروهای سرطانی و داروهای خاص هزینه شود.

سیاست برندسازی در صنعت دارو که در چند سال گذشته دنبال شده، مزایایی دارد. از جمله اینکه تولیدکنندگان بیشتر به فکر افزایش کیفیت محصولات خود هستند.

در قبال این اقدام، افزایش هزینه‌ای هم به بیمه‌ها و هم به مردم تحمیل خواهد شد. اگر این افزایش هزینه باعث شود افزایش کیفیت را داشته باشیم، این به نفع تولید داخل خواهد بود.