صفحه‌اصلی دسته‌بندی نشده قدردانی مدیر موسسه خیریه پیامبر رحمت

قدردانی مدیر موسسه خیریه پیامبر رحمت

3
0
اشتراک‌گذاری

برات علی بهمنی,
مدیر موسسه خیریه پیامبر رحمت:
خانم دکتر فاطمه هاشمی نگاه ویژه ای به مردم استان کردستان دارد و بنیاد اموربیماری های خاص خدمات خوبی در استان کردستان ارائه داده است.