صفحه‌اصلی دانستی های بیماران خاص بررسی شخصیت بیماران قلبی،سرطان،MS

بررسی شخصیت بیماران قلبی،سرطان،MS

0
0
اشتراک‌گذاری

 

تحقیقات نشان می دهد،شخصیت های مختلف با انواع متفاوتی از بیماری ها مرتبط هستند.
مثلا:
بیماران قلبی معمولا دارای شخصیت نوعAهستند

مسئولیت های سنگین به عهده دارند
غذا کم می خورند
اکثرا سیگار می کشند
معمولا قبل از حضور درجلسات مهم،میزان مصرف سیگار را تا بیشتر از خط قرمز و خطرناک آن افزایش می دهند

افرادسرطانی هم شخصیت خاصی دارند که روانشناسان آن را به عنوان شخصیت نوعCتوصیف می کنند

سرطان بیشتر برای افرادی روی می دهد که:
درابرازخشم و عصبانیت خود ناتوانند
به جای تخلیه احساسات خود،آن را در درون مخفی می دارند
مواظب هستند با خواسته ها و امیال خود،کسی را نیازارند

بررسی های جلینک و همکاران وی هم روی بیماران MSشخصیت خاصی را در این بیماران نشان می دهد:

این بیماران دارای تمایلات قوی هستند
افرادی مستقل بوده و هیچ کمکی را ازطرف دیگران نمی پسندند
پایبند به گفته های خود هستند و دراجرای کارها نکته سنج و دقیق اند
بسیار مصمم و جدی و در عین حال عاطفی و حساس هستند
در رعایت حال دیگران زیادی مواظبند و سعی دارندکسی را از خود نیازارند
دارای قلبی پرحرارت هستند و در دوست داشتن ها قوی و پایدار هستند
نیک خواه هستند و در این موارد ایده های خاصی را در ذهن می پرورانند
اهداف بلند پروازانه زیادی دارند
اغلب مغرور و سمج هستند

مترجم:نسرین امامی زاده

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.