صفحه‌اصلی اخبار روزشمار هفته دیابت

روزشمار هفته دیابت

0
0
اشتراک‌گذاری

 

جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶:
مادران محور تغذیه سالم و پیشگیری از دیابت در خانواده

شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶:
آموزش اساس پیشگیری و درمان دیابت

یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶:
دانش آموزان و دیابت

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶:
رسانه و دیابت

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶:
زنان و دیابت

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶:
بارداری و دیابت

پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶:
ورزش همگانی، فعالیت بدنی و کاهش بار بیماری دیابت

 

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید