صفحه‌اصلی اخبار واریزمبلغ سیصدهزارتومان کمک هزینه درمانی در قالب اعیاد برای هریک از ۴۸۶...

واریزمبلغ سیصدهزارتومان کمک هزینه درمانی در قالب اعیاد برای هریک از ۴۸۶ بیمار پروانه ای

0
0
اشتراک‌گذاری

موسس خانه ای بی،در گفتگوی اختصاصی با خاص پرس گفت:

از تاریخ ٩۴/٨،افتتاح حساب مشترکی به نام بنیاداموربیماری های خاص گروه حمایت از بیماران ای بی و خانه ای بی، جهت دریافت کمک های مردمی تشکیل شد.

سیدحمیدرضاهاشمی اظهارداشت: با تصویب کارگروه و تکیه برخرد جمعی به این نتیجه رسیدیم،از آنجایی که بسیاری از پمادهای مراقبت پوستی بیماران پروانه ای، جز پمادهای آرایشی و بهداشتی محسوب می شود و تعرفه بیمه به آنها تعلق نمی گیرد و بیماران ناچار به تهیه آن ها هستند،باافتتاح حسابی شخصی برای بیماران، ضمن رعایت شأن و منزلت این عزیزان، در قالب اعیاد کمک هزینه های دارویی و درمانی به حساب آنان واریز شود.

وی افزود:تاکنون ٢٨مرحله از این کمک های مردمی به حساب بیماران تحت پوشش خانه ای بی واریز شده است.

هاشمی،تصریح کرد:آخرین مرحله واریز در تاریخ ٩۶/٨/١۶به مناسبت میلاد امام محمدباقر(ع)برای ۴٨۶بیمار و نفری، سیصدهزارتومان بوده است.

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید