صفحه‌اصلی اخبار واریزمبلغ سیصدهزارتومان کمک هزینه درمانی در قالب اعیاد برای هریک از ۴۸۶...

واریزمبلغ سیصدهزارتومان کمک هزینه درمانی در قالب اعیاد برای هریک از ۴۸۶ بیمار پروانه ای

0
0
اشتراک‌گذاری

موسس خانه ای بی،در گفتگوی اختصاصی با خاص پرس گفت:

از تاریخ ٩۴/٨،افتتاح حساب مشترکی به نام بنیاداموربیماری های خاص گروه حمایت از بیماران ای بی و خانه ای بی، جهت دریافت کمک های مردمی تشکیل شد.

سیدحمیدرضاهاشمی اظهارداشت: با تصویب کارگروه و تکیه برخرد جمعی به این نتیجه رسیدیم،از آنجایی که بسیاری از پمادهای مراقبت پوستی بیماران پروانه ای، جز پمادهای آرایشی و بهداشتی محسوب می شود و تعرفه بیمه به آنها تعلق نمی گیرد و بیماران ناچار به تهیه آن ها هستند،باافتتاح حسابی شخصی برای بیماران، ضمن رعایت شأن و منزلت این عزیزان، در قالب اعیاد کمک هزینه های دارویی و درمانی به حساب آنان واریز شود.

وی افزود:تاکنون ٢٨مرحله از این کمک های مردمی به حساب بیماران تحت پوشش خانه ای بی واریز شده است.

هاشمی،تصریح کرد:آخرین مرحله واریز در تاریخ ٩۶/٨/١۶به مناسبت میلاد امام محمدباقر(ع)برای ۴٨۶بیمار و نفری، سیصدهزارتومان بوده است.

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.