آبان ۲۵, ۱۳۹۶

۶رکن اساسی پیشگیری و کنترل دیابت

دکتر فاضله حیدریان در همایش زنان و دیابت که در سرای محله زرگنده برگزار شد، نکاتی را درباره دیابت بیان کرد و گفت: بیماری هایی مانند […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۶

تقدیر از دبیران محله ای دیابت

به گزارش خاص پرس،دکتر محمدجوادکیان،معاون آموزشی و پژوهشی بنیادامور بیماری های خاص در پایان همایش زنان و دیابت که به مناسبت هفته دیابت در سرای محله […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۶

نوید اجرای برنامه های غربالگری سرطان زنان

دکتر محمدجواد کیان معاون آموزشی و پژوهشی بنیاد امور بیماریهای خاص در همایش زنان و دیابت که در سرای محله حسن آباد زرگنده به مناسبت هفته […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۶

همایش زنان و دیابت

در همایشی که امروز چهارشنبه ۲۴ آبان به همت بنیاد امور بیماریهای خاص در سرای محله حسن آباد زرگنده برگزار شد، دکتر حمیرا بیگدلی دیابتولوژیست، دکتر […]