پنج شنبه, آذر ۲۲, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۶ آذر ۶

آرشیو روزانه: آذر ۶, ۱۳۹۶

بیمه به شرط اثربخشی

  پوشش بیمه تنها داروی ۷۰۰۰ بیمار پوکی استخوان قطع شد احمدرضا جمشیدی رئیس انجمن روماتولوژی ایران: داروی تری‌پاراتاید مهمترین داروی بیماران پوکی استخوان از پوشش سازمان‌های...

انتخاب سردبیر