یکشنبه, آذر ۲۵, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۶ دی

آرشیو ماهیانه: دی ۱۳۹۶

هدیه دانش آموز قزوینی به ریاست بنیاد اموربیماری های خاص

رونمایی از اثر فاطمه پورمحسنی، دانش آموز بویین زهرایی و تقدیم آن به فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی زاهدی، استاندار قزوین

گزارش تصویری

بازدید فاطمه هاشمی، رئیس بنیادامور بیماری های خاص کشور از سرای سعدالسلطنه وعمارت چهلستون قزوین به همراه مدیران کل دفاتر امور بانوان و اجتماعی و...

دیدار رئیس بنیاد اموربیمارهای خاص با استاندار قزوین به منظورتجهیز مراکز درمانی این استان

در بازدید ریاست بنیاداموربیماری های خاص وهیأت همراه، کلیه مراکز درمانی بیماران خاص استان قزوین و بیمارستان های قدس و ولایت مورد بررسی قرارگرفت.   در...

بیماران خاص در آیینه مطبوعات

معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته درباره مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، به اظهارنظر پرداخت و گفت: «با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس،...

انتخاب سردبیر