دی ۲۳, ۱۳۹۶

مشاور معاون درمان وزیر بهداشت در امور درمان بیماری ها: «نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جز سیاست های کشوری است»

‍ دکتر جمشید کرمانچی، مشاور معاون درمان وزیر بهداشت در امور درمان بیماری ها در همایش سراسری روسا و کارشناسان امور دندانپزشکی دانشگاه های علوم   […]