شنبه, آذر ۲۴, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۶ بهمن ۱۰

آرشیو روزانه: بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

توصیه های مهم اورژانس در روزهای برفی:

  از تردد غیر ضرورری خوداری نمایند با توجه به ترافیک شدید و بسته بودن بعضی از معابر، قبل از حرکت از باز بودن مسیر آگاهی...

انتخاب سردبیر