صفحه‌اصلی سمینارها و همایش ها مهدی ابراهیمی متخصص غدد و متابولیسم در جلسه آموزش سلامت روان در...

مهدی ابراهیمی متخصص غدد و متابولیسم در جلسه آموزش سلامت روان در دیابت:جسم و روان، دوفاکتور درهم تنیده

4
0
اشتراک‌گذاری

 

پزشک متخصص غدد و متابولیسم بیان کرد:«قطعا مشکلات روحی و روانی تاثیرات قابل توجهی بربیماری دیابت دارد و به همان نسبت دیابت نیز خود باعث ایجاد بیماری های روان تنی می شود.

دکترمهدی ابراهیمی،سخنران کارگاه آموزشی افزود:«اگر ارتباط دو سویه بین روانشناسان و پزشکان برقرار شود، بیماران نتایج بهتری را در درمان خود به دست می آورند.»

ارسال پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنیپ
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید