دوشنبه, آذر ۱۹, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی ۱۳۹۵ بهمن ۲۳

آرشیو روزانه: بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

پنج واقعیت بزرگ در رابطه با مالتیپل اسکلروزیس

 مالتیپل اسکلروزیس بیماری است که سیستم عصبی مرکزی که شامل مغز، نخاع و عصب چشم را درگیر می کند. بر اساس آمار انجمن ملی...

انتخاب سردبیر