جمعه, شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی کلمات کلیدی بیماران دیالیزی

کلمه کلیدی: بیماران دیالیزی

واکنش مثبت شورای عالی بیمه بر اصلاح تعرفه ارائه خدمات...

خاص پرس: پس از برگزاری جلسه مشترک روسای مراکز دیالیز با رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری‌های وزارت بهداشت در مورد موضوع اصلاح...

نامه ۴۲ مرکز دیالیز به شورای عالی بیمه سلامت در مورد...

خاص پرس: ۴۲ مرکز دیالیز در نامه ای خطاب به اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور عنوان کردند که در صورت عدم تغییر نرخ...

سازگاری با دیالیز

دکترمحمدرضا خوانساری،روانشناس بالینی مرکز خاص شرق در همایش سلامت روان در بیماران خاص گفت: نارسایی کلیه یک بیماری مزمن و ناتوان کننده و محدود ساز...

انتخاب سردبیر