چهارشنبه, تیر ۲۷, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی کلمات کلیدی بیماران دیالیزی

کلمه کلیدی: بیماران دیالیزی

سازگاری با دیالیز

دکترمحمدرضا خوانساری،روانشناس بالینی مرکز خاص شرق در همایش سلامت روان در بیماران خاص گفت: نارسایی کلیه یک بیماری مزمن و ناتوان کننده و محدود ساز...

انتخاب سردبیر