یکشنبه, آذر ۲۵, ۱۳۹۷
صفحه‌اصلی کلمات کلیدی دکتر محمد رضا خوانساری

کلمه کلیدی: دکتر محمد رضا خوانساری

سازگاری با دیالیز

دکترمحمدرضا خوانساری،روانشناس بالینی مرکز خاص شرق در همایش سلامت روان در بیماران خاص گفت: نارسایی کلیه یک بیماری مزمن و ناتوان کننده و محدود ساز...

انتخاب سردبیر