خانه دسته‌بندی نشده کسب ۸ مدال توسط ورزشکاران پیوند اعضا استان زنجان در مسابقات قهرمانی...

کسب ۸ مدال توسط ورزشکاران پیوند اعضا استان زنجان در مسابقات قهرمانی کشور

833
0

۰۱ دی ۱۴۰۰

دبیر هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان زنجان از کسب ۸ مدال توسط ورزشکاران پیوند اعضا این استان در مسابقات قهرمان کشور خبر داد.

بنیاد امور بیمار یهای خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here