خانه دسته‌بندی نشده نزدیکترین آدرس خدا اینجاست!

نزدیکترین آدرس خدا اینجاست!

970
0

 از شیرین ترین لحظات زندگی من دیدار با بنده های خاص خدا بود که ما آنها را بیماران خاص می نامیم. بنده های خاصی که اگر خوب نگاه کنیم، نزدیکترین آدرس رسیدن به خدا دست آنهاست. فقط اندکی همت می خواهد تا «یاری سبزشان» کنیم و دستان آنان را بگیریم. بقیه راه را خود خدا نشانمان می دهد!!

راه‌های کمک به بیماران خاص:

سایت:
 http://www.cffsd.org/pages/donate

شماره کارت بانک ملت:
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۰۷۹۵۴۷۳
موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان 

کد USSD بانک ملت: 
*741*513#

نصب  اپلیکیشن ایوا و سکه:
انتخاب گزینه مهربانی و کلیک روی نام  بنیاد امور بیماری‌های خاص

شماره کارت بنیاد امور بیماری‌های خاص:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۰۵۵۲۴

شماره حساب سیبا بانک ملی:
۰۱۱۰۱۰۳۴۳۴۰۰۰

شماره حساب بانک ملت شعبه جیحون: 
۵٣۵٢۵٢۵٢٣٠ 

شماره حساب شبا:
٨٩٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵٣۵٢۵٢۵٢٣٠
موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان

شماره حساب بانک پاسارگاد جهت کمک به بیماران EB :
۲۰۶۸۱۰۹۸۸۹۸۱

#آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی 
#بنیاداموربیماریهای_خاص 
#بیماران_خاص

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here