خانه اطلاعیه راه‌های کمک به بیماران خاص

راه‌های کمک به بیماران خاص

1998
0

راه‌های کمک به بیماران خاص:

۱️- سایت:

https://www.cffsd.org/pages/donate

۲- شماره کارت بانک ملت شعبه جیحون:
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۰۷۹۵۴۷۳
۳- شماره حساب بانک ملت شعبه جیحون: 
۵٣۵٢۵٢۵٢٣٠ 
4- شماره حساب شبا:
٨٩٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵٣۵٢۵٢۵٢٣٠
موسسه تحقیقات درمان و آموزش سرطان 

۵- کد USSD بانک ملت:
*۷۴۱*۵۱۳#

۶- شماره کارت بنیاد امور بیماری‌های خاص بانک ملی:
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۰۵۵۲۴


۷- شماره حساب کمک های مردمی  بانک ملی شعبه اسکان:
۰۱۱۰۱۰۳۴۳۴۰۰۰

شماره شبا iR850570020681000098898001

8- شماره حساب بانک پاسارگاد شعبه زرتشت:
۲۰۶۸۱۰۹۸۸۹۸۱

۹- نصب  اپلیکیشن ایوا و سکه:

انتخاب گزینه مهربانی و کلیک روی نام  بنیاد امور بیماری‌های خاص

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffs

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here