خانه اخبار انتخاب دکتر محمد دهستانی رئیس هیات ورزش بیماران خاص پیوند اعضاء استان...

انتخاب دکتر محمد دهستانی رئیس هیات ورزش بیماران خاص پیوند اعضاء استان یزد

29
0

به گزارش روابط عمومی بنیاد امور بیماری های خاص، دکتر محمد دهستانی بار دیگر با اکثریت آراء در جلسه مجمع انتخاباتی استان یزد به عنوان رئیس هیات انتخاب شد. این جلسه که با حضور رئیس فدراسیون، مدیرکل استان، نماینده مربیان، نماینده ورزشکاران و سایر اعضای مجمع برگزار شد. در ابتدا گزارش عملکرد و گزارش مالی توسط دکتر محمد دهستانی قرائت شد و پس از استماع گزارش و تایید مجمع، انتخابات رئیس و هیات رئیسه برگزار گردید و دکتر محمد دهستانی به عنوان رئیس، برای ۴ سال دیگر انتخاب شد.
در پایان فاطمه هاشمی رئیس فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء ، رئیس بنیاد امور بیماری های خاص ضمن شنیدن دغدغه های ورزشکاران و گفتگو با آن ها با اهداء لوح  از ایشان تقدیر کرد.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here