خانه اخبار اهدای دو دستگاه دیالیز به مرکز دیالیز سلامت نیشابور

اهدای دو دستگاه دیالیز به مرکز دیالیز سلامت نیشابور

3818
0

خاص پرس : بنیاد امور بیماری های خاص دو دستگاه دیالیز به مرکز دیالیز سلامت نیشابور اهدا کرد.

سال گذشته نیز این بنیاد ۶ دستگاه دیالیز به این مرکز اهدا کرده بود.

مرکز دیالیز سلامت شهر نیشابور در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد و در حال حاضر ۱۰۰ بیمار کلیوی روزانه در سه شیفت خدمات دیالیز از این مرکز دریافت می کنند.

از آنجایی که این مرکز فضای کافی برای افزایش تعداد تخت های دیالیز در اختیار داشت، بنیاد امور بیماری های خاص به منظور تسهیل خدمات دیالیز به بیماران کلیوی نیشابور، دو دستگاه دیالیز دیگر در اختیار این مجموعه قرار داد.

در حال حاضر این مرکز می تواند با ۱۸ دستگاه دیالیز به بیماران این مرکز خدمات دیالیز ارائه کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here