خانه اخبار اهدا اقلام بخش دیالیز به بیمارستانهایی در گرگان و نرمانشیر

اهدا اقلام بخش دیالیز به بیمارستانهایی در گرگان و نرمانشیر

2473
0

?در پی بازدید کارشناسان بنیاد امور بیماری های خاص از مراکز درمانی استان های گلستان و کرمان و بررسی وضعیت بیماران خاص و برای برطرف کردن برخی از مشکلات مراکز و بهبود ارائه خدمات درمانی به آنان، برخی از اقلام مورد نیاز به بخش دیالیز بیمارستان جواد الائمه نرماشیر استان کرمان و بیمارستان پنج آذر گرگان در استان گلستان اهدا شد.

اقلام اهدایی به بیماراستان جواد الائمه نرماشیر شامل: دو عدد تخت سه شکن به همراه تشک ، میزغذا ، پله پای تخت،یک ترازوی قد و وزن، ترالی دارو و اورژانس است.

همچنین اقلام اهدایی به بخش دیالیز بیمارستان پنج آذر گرگان نیز شامل پنج تخت سه شکن به همراه تشک پله پای تخت و میز غذاست.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here