خانه اخبار اهدا سه دستگاه دیالیز به شهرستان سراب

اهدا سه دستگاه دیالیز به شهرستان سراب

2483
0

بنیاد امور بیماری های خاص سه دستگاه دیالیز بی‌بران به بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان سراب اهدا کرد. این مرکز در سال ۱۳۷۶ افتتاح شده است و در حال حاضر با ۱۳ دستگاه دیالیز در سه شیفت به ۶۹ بیمار همودیالیزاین شهرستان و شهرهای همجوار خدمات درمانی ارائه می کند. پیشتر نیز بنیاد امور بیماری های خاص چهار دستگاه دیالیز به این مرکز اهدا کرده بود. به تازگی با توجه به بررسی کارشناسان بنیاد و به منظور ارائه خدمات درمانی بهتر به بیماران همودیالیز این منطقه سه دستگاه دیالیز دیگر به بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی اهدا شد که امید است خدمات مطلوب تری به این بیماران ارائه کند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here