خانه اخبار اردوی کودکان و خانواده های اتیسم

اردوی کودکان و خانواده های اتیسم

2155
0

بنیاد امور بیماری های خاص در اردوی خانواده‌های اتیسم شرکت کرد.

در این اردو که پنج شنبه گذشته از سوی بنیاد خیریه اتیسم ایران در یکی از باغ‌های لواسان برگزار شد،قریب به هزار خانواده اتیسم شرکت داشتند.

کارشناس واحد آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماری های خاص با حضور در میان خانواده‌های اتیسم، ضمن توزیع بروشورهای آموزشی بنیاد ، در رابطه با فعالیت های این مجموعه در حوزه اتیسم با خانواده ها صحبت کردند.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here