خانه دانستی های بیماران خاص ۱۳ فروردین (۲ آوریل) روز جهانی آگاهی از اتیسم

۱۳ فروردین (۲ آوریل) روز جهانی آگاهی از اتیسم

1596
0

اختلالات طیف اوتیسم (ASD) گروه متنوعی از شرایط هستند. مشخصه آنها درجاتی ازمشکل در تعامل اجتماعی و ارتباطات فرد، الگوهای غیرمعمول فعالیت ها و رفتارها هستند، برای مثال مشکل در انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر، تمرکز برجزئیات و واکنشهای غیر عادی به احساسات در این افراد نسبت به سایر افراد متفاوت است. تواناییها و نیازهای افراد اوتیستیک متفاوت است و میتواند در طول زمان تکامل یابد. درحالی که برخی از افراد مبتلا به اوتیسم میتوانند به طور مستقل زندگی کنند، برخی دیگر دارای ناتوانی شدید هستند و نیاز به مراقبت و حمایت مادام العمر دارند. اوتیسم اغلب بر تحصیل وفرصتهای شغلی افراد تأثیر می گذارد. نگرشهای اجتماعی و سطح حمایت ارائه شده توسط مقامات کشوری و سازمان های بین المللی عوامل مهمی هستندکه کیفیت زندگی افراد مبتلا به اوتیسم را تحت تاثیر قرار میدهند. ویژگیهای اوتیسم ممکن است دراوایل دوران کودکی تشخیص داده شود، اما اوتیسم گاهی تا سنین بالاتر تشخیص داده نمیشود.
افراد مبتلا به اوتیسم اغلب همزمان دارای شرایطی از جمله صرع، افسردگی، اضطراب و اختلال کم توجهی بیش فعالی و همچنین رفتارهای چالش برانگیز مانند مشکل در خوابیدن و آسیب زدن به خود هستند. سطح عملکرد فکری در میان افراد اوتیستیک به طورگسترده ای متفاوت است.
طیف وسیعی از مداخلات، از اوایل کودکی و در سراسر طول عمر، میتواند رشد، سلامت، رفاه و کیفیت زندگی افراد اوتیستیک را بهبود بخشند. دسترسی به موقع به مداخلات روانی اجتماعی مبتنی بر شواهد اولیه میتواند توانایی کودکان اوتیستیک را برای برقراری ارتباط موثر و تعامل اجتماعی بهبود بخشد. نظارت بر رشدکودک به عنوان بخشی از مراقبتهای بهداشتی معمول مادر و کودک توصیه میشود. ضروری است که پس از تشخیص اوتیسم، به کودکان ،نوجوانان وبزرگسالان مبتلا به اوتیسم و اطرافیان آنها اطلاعات، خدمات، ارجاعات و پشتیبانی عملی، مطابق با نیازها و شرایط فردی و درحالت کامل آنها ارائه شود.
روز جهانی آگاهی از اتیسم با توجه به قطعنامه ۱۳۹/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۸ در تاریخ ۲ آوریل(۱۳ فروردین ماه) نامگذاری شده است.روز جهانی اوتیسم یکی از هفت روز رسمی سازمان ملل متحد(UN – Global Issues – Health ) است که در رابطه با سلامتی رسمیت یافته‌است. کودکان مبتلا به اتیسم استعداد های شگرفی در زمینه های مختلف دارند و در صورتی که محیط و امکانات مناسبی برایشان فراهم شوند می توانند استعداد ها و ت.انایی های خود را بروز دهند.
WHO-CDC-NHS

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here