خانه دانستی های بیماران خاص روز جهانی اُتیسم

روز جهانی اُتیسم

660
0

به گزارش روابط عمومی بنیاد امور بیماری های خاص، به مناسبت روز جهانی اتیسم مصاحبه ای با دکتر امین رفیعی پور، انجام گردید که خلاصه این مصاحبه را در ذیل می خوانید:

دکتر رفیعی پور روانشناس سلامت و مشاور بنیاد امور بیماریهای خاص، با اشاره به اینکه دوم آوریل همزمان با سیزدهم فروردین، روز جهانی اُتیسم نامگذاری شده است، افزود: بحث مشارکت در خانه، محل کار، هنر و سیاستگذاری شعار امسال سازمان بهداشت جهانی می باشد. بر این ‏اساس فراخوانی برای افزایش آگاهی در مورد اتیسم و در نتیجه پذیرش وحمایت از افراد اتیستیک در خانه ومحل کار از موارد مهم برنامه ریزی در این حیطه است وما برای دنیایی از تفاوت ایستاده ایم. در ادامه ایشان اضافه کردند، امسال با اشتراک گذاری داستانها و ارائه فرصتها برای افزایش ودرک پذیریش افراد مبتلا به اتیسم تمرکز می کنیم وحمایت جهانی را تقویت میکنیم. رفیعی پور در انتها افزود: در این سال ما متعهد هستیم که در کنار هم باشیم تا دنیایی از تفاوت را برای افراد در طیف اُتیسم ایجاد کنیم.

چند پیام بهداشتی مرتبط با اُتیسم:

تنها راه غلبه بر اختلال اتیسم دانش و آگاهی از این اختلال است.

برخی از نشانه های اُتیسم قبل از دو سالگی نمایان می شوند.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here