خانه اخبار اهدای ۱۱ دستگاه دیالیز به مراکز درمانی استان کرمانشاه

اهدای ۱۱ دستگاه دیالیز به مراکز درمانی استان کرمانشاه

3078
0

خاص پرس: بنیاد امور بیماری های خاص در راستای گسترش خدمات درمانی به بیماران خاص، ۱۱ دستگاه دیالیز و لوازم جانبی بخش دیالیز و تالاسمی را به مراکز درمانی استان کرمانشاه اهدا کرد.

بر اساس آخرین بررسی های کارشناسان بنیاد امور بیماری های خاص استان کرمانشاه ۶۱۴ بیمار همودیالیزی دارد که در ۱۳ مراکز درمانی این استان خدمات دیالیز دریافت می‌کنند.

از اقلام اهدایی به این مراکز درمانی، ۲ دستگاه دیالیز به بیمارستان حضرت رسول جوانرود اهدا شد. بخش دیالیز این بیمارستان تاکنون با ۹ دستگاه دیالیز در سه شیفت به ۴۴ بیمار دیالیزی خدمات ارائه می داد.

همچنین ۲ دستگاه دیالیز به بخش دیالیز بیمارستان امام رضا کرمانشاه با ۳۸ دستگاه دیالیز اهدا شد. این مرکز به ۲۵۴ بیمار دارد که در ۴ شیفت به این افراد خدمات ارائه می کند.
هشت تخت سه شکن با لوازم جانبی، یک ترازوقد و وزن، یک ترالی دارو و یک ترالی اورژانس نیز از دیگر اقلام اهدایی از سوی بنیاد امور بیماری های خاص به این مرکز دیالیز بود.

بنیاد امور بیماری های خاص همچنین پنج دستگاه دیالیز نیز به بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی کرمانشاه با ۱۰۸ بیمار دیالیزی و ۱۷ دستگاه دیالیز اهدا کرد. پنج تخت سه شکن و لوازم جانبی به همراه یک ویلچر از دیگر اقلام اهدایی به این بخش بود.

همچنین یک دستگاه دیالیز به بیمارستان شهید چمران کنگاور و یک دستگاه دیالیز به همراه یک ویلچر و یک ترازوی قد و وزن نیز به بیمارستان معاون صحنه اهدا شد.

یک ترازوی قد و وزن به بخش تالاسمی بیمارستان محمد کرمانشاهی کرمانشاه، یک ترازوی قد و وزن و یک ویلچر به بیمارستان الزهرای گیلانغرب، ۲ تخت سه شکن و لوازم جانبی، یک ترازوی قد و وزن و یک ویلچر به بیمارستان الزهرا هرسین، یک ویلچر به بخش دیالیز شبکه بهداشت روانسر، سه تخت سه شکن با لوام جانبی و یک ترازو قد و وزن به بیمارستان امام خمینی اسلام آباد، سه تحت سه شکن و لوازم جانبی و یک ویلچر به بیمارستان قدس پاوه، یک ترالی دارو یک ترالی اورژانس یک ترازو قد و وزن و یک ویلچر به بیمارستان شهدای سرپل ذهاب و یک ترازوی قد و وزن و یک ویلچر به بیمارستان حضرت ابوالفضل قصرشیرین از دیگر اقلام اهدایی بنیاد امور بیماری های خاص به بخش های دیالیز و تالاسمی مراکز درمانی استان کرمانشاه بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here