خانه اخبار اهدای دستگاه دیالیز به مرکز بیماران خاص میبد

اهدای دستگاه دیالیز به مرکز بیماران خاص میبد

1971
0

در پی بازدید کارشناسان بنیاد امور بیماری‌های خاص از مراکز درمانی بیماران خاص در استان یزد این بنیاد یک دستگاه دیالیز به بخش دیالیز بیمارستان امام صادق میبد اهدا کرد.

بخش دیالیز این بیمارستان ۶۲ بیمار همودیالیزی دارد که در سه نوبت در روز دیالیز می‌شوند.

از آنجایی که از ۱۳ دستگاه دیالیز این بخش دو دستگاه دیالیز دچار مشکل فنی بود و بنیاد امور بیماری‌های خاص با اهدای یک دستگاه دیالیز به این بخش موافقت کرد.

پیشتر بنیاد امور بیماری‌های خاص در سال ۸۶ نیز یک دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات مورد نیاز این بخش را اهدا کرده بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here