خانه اخبار اهدای لوازم مورد نیاز بخش دیالیز به پنج مرکز درمانی

اهدای لوازم مورد نیاز بخش دیالیز به پنج مرکز درمانی

2126
0

بنیاد امور بیماری های خاص در راستای تسهیل خدمات درمانی به بیماران خاص کشور، با اهدای ۱۴ تخت سه‌شکن و لوازم جانبی به پنج مرکز درمانی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان موافقت کرد.

براساس مصوبه اخیر بنیاد امور بیماری‌های خاص چهار تخت سه‌شکن و لوازم جانبی به بخش دیالیز بیمارستان امام جعفرصادق شهرستان الیگودرز استان لرستان تعلق گرفت.

بخش دیالیز این بیمارستان با ۱۴ دستگاه دیالیز در دو نوبت به ۴۲ بیمار همودیالیز این شهرستان خدمات درمانی ارائه می‌دهد. پیشتر بنیاد امور بیمارهای خاص چهار دستگاه دیالیز و لوازم مورد نیاز دیگر را به این مرکز اهدا کرده بود.

بر همین اساس چهار تخت سه‌شکن و لوازم جانبی به بخش دیالیز بیمارستان ابن‌سینا شهرستان نورآباد استان لرستان تعلق گرفت.

بخش دیالیز این بیمارستان با ۱۰ دستگاه دیالیز در دو نوبت به ۲۶ بیمار همودیالیز این شهرستان خدمات درمانی ارائه می‌دهد. پیشتر بنیاد امور بیمارهای خاص ۲ دستگاه دیالیز و لوازم مورد نیاز دیگر را به این مرکز اهدا کرده بود.

همچنین این بنیاد به بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی شهرستان گچساران استان استان کهگیلویه و بویراحمد

نیز دو تخت سه‌شکن اهدا کرد.

بخش دیالیز این بیمارستان با ۱۴ دستگاه دیالیز در دو نوبت به ۵۶ بیمار همودیالیز این شهرستان خدمات درمانی ارائه می‌دهد. پیشتر بنیاد امور بیمارهای خاص  سه دستگاه دیالیز و لوازم مورد نیاز دیگر به این مرکز اهدا کرده بود.

به بخش دیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان دهدشت استان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز دو تخت سه‌شکن اهدا شد.

بخش دیالیز این بیمارستان با ۱۳ دستگاه دیالیز در دو نوبت به ۶۹ بیمار همودیالیز این شهرستان خدمات درمانی ارائه می‌دهد.

 پیشتر بنیاد امور بیمارهای خاص  سه دستگاه دیالیز و لوازم مورد نیاز دیگر به این مرکز اهدا کرده بود.

همچنین به بخش دیالیز بیمارستان شهید بهشتی یاسوج نیز دو تخت سه‌شکن و یک ترالی دارو اهدا شد.

بخش دیالیز این بیمارستان با ۱۴ دستگاه دیالیز در سه نوبت به ۷۵ بیمار همودیالیز این شهرستان خدمات درمانی ارائه می‌دهد. پیشتر بنیاد امور بیمارهای خاص  هفت دستگاه دیالیز و لوازم مورد نیاز دیگر به این مرکز اهدا کرده بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here