خانه اخبار ۳۰ فروردین، اولین برنامه آموزشی سال ۱۴۰۳ بصورت لایو اینستاگرامی برای پزشکان...

۳۰ فروردین، اولین برنامه آموزشی سال ۱۴۰۳ بصورت لایو اینستاگرامی برای پزشکان عضو ۱۱۰۰ مطب دیابتی

112
0

۳۰ فروردین، اولین برنامه آموزشی سال ۱۴۰۳ بصورت لایو اینستاگرامی برای پزشکان عضو ۱۱۰۰ مطب دیابتی توسط مسئول آموزش آقای دکتر خانی برگزار می شود. در گذشته بیش از ۶۰ لایو آموزشی با موضوعات مختلف با حضور اساتید مختلف این حوزه برگزار شد که قریب به ۷۰۰ نفر از این برنامه ها استفاده نمودند. امید است در سال ۱۴۰۳ تعداد زیادی لایو آموزشی اینستاگرامی بواسطه راحتی دسترسی پزشکان با موضوعات مورد نیاز پزشکان در حوزه دیابت برگزار شود.لازم به ذکر است این برنامه های آموزشی مختص پزشکان آموزش دیده دیابت می باشد و در ادامه برنامه های آموزشی ویژه بیماران نیز برنامه ریزی خواهد شد.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here