خانه اخبار حضور فعال بنیاد امور بیماری‌های خاص در شصت و سومین(۶۳) کنگره ی...

حضور فعال بنیاد امور بیماری‌های خاص در شصت و سومین(۶۳) کنگره ی بین المللی دندانپزشکی

26
0

بنیاد امور بیماری های خاص با موضوع “دیابت در دندانپزشکی” و با هدف آشنایی و آموزش دندانپزشکان با مراقبت های مورد نیاز بیماران دیابتی در روز نخست کنگره بین المللی دنداپزشکی شرکت کرد. در این پنل جمعی از همکاران دندانپزشک و همچنین هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران حضور داشتند. این کنگره بین المللی از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماهT در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار می شود و بیش از ۷۰۰۰ نفر از دندانپزشکان سراسر کشور در این کنگره حضور خواهند داشت.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here