خانه اخبار اهدای دو دستگاه دیالیز به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

اهدای دو دستگاه دیالیز به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

2477
0

بنیادامور بیماری های خاص در راستای سیاست های خود برای گسترش خدمات درمانی بیماران خاص ،در روزهای اخیر دو دستگاه دیالیز به بخش دیالیز بیمارستان نهم دی شهرستان تربت حیدریه اهدا کرد.

این بیمارستان که در سال ۱۳۷۵ افتتاح شد در حال حاضر با ۱۱ دستگاه دیالیز در سه شیفت کاری به ۶۹ بیمار دیالیزی این شهرستان خدمات ارائه می کند که امید است با اضافه شدن دو دستگاه دیالیز جدید به این بخش، خدمات مطلوب تری به بیماران همودیالیز شهرستان تربت حیدریه ارائه شود.

پیشتر نیز بنیاد امور بیماری های خاص سه دستگاه دیالیز و سایر تجهیزات بخش دیالیز را به این بیمارستان اهدا کرده بوده بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here