خانه اخبار اهدای یک دستگاه دیالیز به کلینیک دکتر زاهد کرج

اهدای یک دستگاه دیالیز به کلینیک دکتر زاهد کرج

2648
0

بنیاد امور بیماری های خاص، با توجه به بررسی شرایط و در جهت بهبود ارائه خدمات درمانی به بیماران خاص یک دستگاه دیالیز به کلینیک تخصصی دکتر زاهد واقع در شهر کرج اهدا کرد.

پیشتر نیز بنیاد امور بیماری های خاص ۲۰ دستگاه دیالیز به این مرکز اهدا کرده بود.

کلینیک تخصصی دکتر زاهد واقع در کرج است و از سال ۱۳۹۲ برای ارائه خدمات به بیماران کلیوی استان البرز راه اندازی شد.

در حال حاضر این کلینیک با ۳۳ دستگاه دیالیز به ۲۰۹ بیمار دیالیزی این مرکز خدمات ارائه می کند.

بنیاد امور بیماری های خاص در سال ۱۳۹۲ پنج دستگاه دیالیز، در سال ۱۳۹۳ پنج دستگاه دیالیز،در سال ۱۳۹۴ پنج دستگاه دیالیز و ۳ تخت سه شکن، در سال ۱۳۹۶ ۲ دستگاه و در سال ۱۳۹۷ سه دستگاه دیالیز به این مرکز اهدا کرده بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here