خانه اخبار پیش به سوی رقابت های جام جهانی استرالیا (بیماران خاص و پیوند...

پیش به سوی رقابت های جام جهانی استرالیا (بیماران خاص و پیوند اعضاء)

753
0

کاروان ورزش پیوند اعضا که برای حضور در رقابت های جهانی عازم استرالیا شده ساعتی پیش وارد این کشور شد تا خود را آماده حضور در این رویداد کند.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پیش به سوی رقابت های جام جهانی استرالیا (بیماران خاص و پیوند اعضاء)

کاروان ورزش پیوند اعضا که برای حضور در رقابت های جهانی عازم استرالیا شده ساعتی پیش وارد این کشور شد تا خود را آماده حضور در این رویداد کند.

بنیاد امور بیماری های خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here