دوشنبه, آذر ۱۳, ۱۴۰۲

DON'T MISS

حذف ارز ترجیجی و مشکل تامین تجهیزات پزشکی برای بیماران...

با توجه به حذف ارز ترجیحی مربوط به تامین تجهیزات پزشکی، قیمت این تجهیزات مانند: دستگاه دیالیز نیز به مراتب بالاتر رفته...

آگاهی ‎بخشی در مورد سرطان پستان

امروز دوم اکتبر است. در تقویم جهانی اکتبر، ماه جهانی آگاهی‎بخشی در مورد سرطان پستان نام گرفته...

لزوم وجود نیروی انسانی قوی و کارآمد در حوزه اتیسم

*دکتر منیره عزیزی، مدیر آموزش برای دانش آموزان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی

LATEST ARTICLES

انتخاب سردبیر